cover/[12-11-2019]piwulang_migunakake_sarana_budaya.jpg

Piwulang Migunakake Sarana Budaya

Pengarang : Murhadi, BA.

Kategori  :  Kesenian dan olahraga
Jumlah Salinan  :  3
Jumlah Halaman  :  80
Penerbit  :  Familia
Tahun Terbit  :  2016
ISBN  :  978-602-9434-27-9

Sinopsis
Buku ini mretelakake tradhisi lan budaya kang dadi sarana-sarana kanggo ngenalake ajaran agama Islam dhateng masyarakat. Sarana-sarana iku arupa alat-alat kesenian kayata wayang kang ngandut piwulangan moral, lagu-lagu apik kang ngandut akidah lan kapercayan Islam, barang-barang kang nyimbolake laku gesang kang ana ing mawarna-warna simbol, lan sakpanunggalane. • Wayang Ponokawan • Togo klan Mbilung • Dhalang • Mustaka Masjid • Srimpi • Tumpeng • Gunungan Wayang • Kolak Apem, lan Ketan • Piwulange Sunan Drajat • Gamelan Sekaten • Sesantine Ki Hajar Dewantara • Dhakwah Kanthi Migunakake Sarana Tembang • Busana Takwa • Piwulangane Sunan Kalijaga • Tembang Sholawatan

Login untuk dapat meminjam buku